Random Posts

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Ανάπτυξη με ...φόρους

ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙ ΦΟΡΟΙ

Εμπόδιο στην ανάπτυξη οι υπερβολικοί φόροι - Έκρηξη των έμμεσων φόρων την τελευταία 2ετια - Από τα 2,6 δισ. των νέων μέτρων μόλις το 3% θα προέλθει από συγκράτηση δαπανών

Τις ιδεολογικές εμμονές που πρυτάνευσαν στην κατάρτιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2017, επισημαίνουν από το προλογικό τους σημείωμα ήδη οι συντάκτες της Έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Όπως τονίζουν στο κείμενο «αναγνωρίζουν ότι γενικά στην οικονομική πολιτική αντιπαρατίθενται διαφορετικές οικονομικές φιλοσοφίες» αλλά και πως «ό,τι είναι αναγκαίο με οικονομικά κριτήρια, δεν είναι απαραίτητα εφικτό με πολιτικά. Επίσης, ό,τι είναι επιθυμητό πολιτικά δεν είναι πάντοτε οικονομικά αποτελεσματικό». Υπογραμμίζουν ότι τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις είναι μειωμένα και, γενικότερα, ότι δύσκολα «βγαίνει» το Μνημόνιο.

Στη βάση αυτή, χαρακτηρίζουν «φοροκεντρικό» (από τα περιεχόμενα κιόλας) το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 και προειδοποιούν ότι με την υπερφορολόγηση το κράτος θα χάσει έσοδα, ενώ αδικεί τις πλέον ευπαθείς ομάδες. Επίσης αμφισβητούν ότι είναι ρεαλιστικοί οι ρυθμοί ανάπτυξης και τα πρωτογενή πλεονάσματα που προβλέπει ο προϋπολογισμός και υπογραμμίζουν την ανάγκη «οι προβλέψεις των δημοσιονομικών μεγεθών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Κ.Π) πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία για να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις των μεγεθών. Η ακρίβεια στις προβλέψεις των δημοσιονομικών μεγεθών σχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια στις μακροοικονομικές προβλέψεις».

Συγκεκριμένα, παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την Έκθεση:

Γενικές παρατηρήσεις:

-κρίσιμες προβλέψεις για ρυθμούς μεγέθυνσης κλπ. είναι τουλάχιστον συζητήσιμες.

-λιτότητα και αδικία μειώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας ενός προγράμματος προσαρμογής.

-Τη γενική στόχευση ως προς την κοινωνική διάσταση υπηρετεί μεν η εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, αλλά αντιστρατεύονται άλλα μέτρα που προβλέπει το ίδιο το προσχέδιο (π.χ. η σαφής προτίμηση υπέρ των έμμεσων φόρων).

-τους επόμενους μήνες θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η αναθεώρηση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα προς τα κάτω και η οριστική «διευθέτηση» του χρέους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μάλλον συμφωνούν στον στόχο αυτό και έχουν ως σύμμαχο το ΔΝΤ!

-Αυτό το επαναλαμβανόμενο έργο παρατεταμένης διαπραγμάτευσης και συμφωνίας την τελευταία στιγμή, οφείλεται μεν σε πραγματικές διαφορές απόψεων και φιλοσοφίας τόσο με τους εταίρους όσο και στο εσωτερικό του κυβερνητικού μηχανισμού, αλλά απειλεί κάθε φορά να εξουδετερώσει τις θετικές επιπτώσεις της συμφωνίας που επιτυγχάνεται τελικά!

Φόροι

-η υπερφορολόγηση θα εξακολουθεί να λειτουργεί ιδιαιτέρως στρεβλωτικά στο οικονομικό περιβάλλον αποτελώντας εμπόδιο στην επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης και τελικά θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους τόσο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη όσο και με τους στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

-στην Ελλάδα αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές και συγκρατούνται οι δαπάνες του κράτους. Αυτό οφείλεται μεν στην κληρονομιά του παρελθόντος (χρέη κλπ) αλλά και στους μη ρεαλιστικούς στόχους του Μνημονίου για συνεχή αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων ως το 2018 και μετά.

-Οι άμεσοι φόροι θεωρούνται δικαιότεροι από τους έμμεσους, καθώς είναι φόροι ανάλογοι του εισοδήματος και όχι φόροι στην κατανάλωση, όπως οι έμμεσοι. Ο λόγος τους αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης της δημοσιονομικής πολιτικής να ενισχύσει την αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος των χαμηλών εισοδημάτων. Αυτό σημαίνει ότι όσο μικρότερος είναι ο λόγος τόσο πιο κοινωνικά δίκαιη είναι η φορολογία. Όμως, ο λόγος των έμμεσων προς άμεσους φόρους ενώ μειωνόταν συνεχώς μετά το 2009 (1,53 - πραγματοποιήσεις-απολογιστικά στοιχεία), το 2015 αυξήθηκε σημαντικά (σε 1,20 από 1,15 το 2015) και το 2016 εκτιμάται ότι επίσης θα αυξηθεί σημαντικά (σε 1,24 από 1,20 το 2015).

-Το προσχέδιο είναι φοροκεντρικό. (…) Το 2016 η αναλογία των νέων παρεμβάσεων στα έσοδα σε σχέση με αυτών στις δαπάνες ήταν 0,7, ενώ το 2017 η αναλογία αυτή αυξήθηκε δραματικά στο 31,9. Σωρευτικά στη διετία 2016-2017 ο λόγος εσόδων προς δαπάνες διαμορφώνεται στο 3,55. Το συνολικό ύψος των νέων αυξήσεων στα έσοδα το 2017 θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο, κατά 324,5% σε σχέση με αυτές του 2016.  Το συνολικό ύψος των νέων μειώσεων στις Δαπάνες το 2017 θα είναι  μικρότερο κατά 90,1% σε σχέση με αυτές του 2016.

-Το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 χαρακτηρίζεται από φοροκεντρική λιτότητα για την επίτευξη του στόχου ως προς ένα πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ σύμφωνα με το τρέχον Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται για το 2017 οριακή μείωση δαπανών κατά 78,8 εκατ. ευρώ και εκτεταμένη αύξηση εσόδων κατά 2,513 δισ.  ευρώ (…). Μολονότι τυχόν μειώσεις δαπανών αντί αυξήσεων φόρων θα είχαν πιθανόν μικρότερη άμεση υφεσιακή επίπτωση, το σημαντικότερο είναι ότι οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα (από την πλευρά της προσφοράς) και επομένως θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης.

-Αμφισβητείται από το ΔΝΤ η απόδοση των δημοσιονομικών μέτρων, καθώς για τα έτη 2016 και 2017 προβλέπει ότι οι στόχοι δε θα καλυφθούν, με το πρωτογενές πλεόνασμα να προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε μόλις 0,1% το 2016 και 0,7% του Α.Ε.Π. το επόμενο έτος, έναντι στόχων προγράμματος 0,5% και 1,75% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.

-εξίσου κρίσιμο ζήτημα είναι και η διατηρησιμότητα των πρωτογενών πλεονασμάτων, αν δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα σε βάθος χρόνου. Τα στοιχεία πάντως αναδεικνύουν τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, μόνο το Μεξικό φαίνεται να έχει καταφέρει να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα μεγαλύτερο του 3,5% του ΑΕΠ για -τουλάχιστον- μια δεκαετία (1983 - 1992), ενώ μεγαλύτερο του 3% κατέστη εφικτό στο Βέλγιο (1994 - 2004) και στη Φινλανδία (1975 -1990).

Ανάπτυξη:

-Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 προβλέπει οικονομική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας κατά 2,7% το 2017 (…) Οι ανωτέρω προβλέψεις πάντως για την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές μπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά αισιόδοξες.

-Με δεδομένη την εφαρμογή επιπλέον μέτρων από 1/1/2017, (αυξήσεις σε έμμεσους όρους, περιορισμός των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κ.α.) η προβλεπόμενη αύξηση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης κατά 1,8% κρίνεται επίσης αρκετά αισιόδοξη.

-η λύση του προβλήματος των κόκκινων δανείων και οι «δομικές αλλαγές» καθυστερούν.

-Η προβλεπόμενη αύξηση των Επενδύσεων κατά 9,1% μπορεί να θεωρηθεί εφικτή λόγω της χαμηλής βάσης του 2016 και εφόσον γίνει ορθή χρήση των ευρωπαϊκών «εργαλείων» (ΕΣΠΑ, Πακέτο «Γιούνκερ» κ.α.), ολοκληρωθούν σημαντικές αποκρατικοποιήσεις στις υποδομές που συνδέονται με νέες επενδύσεις, αποδώσει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος κ.ά.

-Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος -πραγματικά- φιλικού για τις επιχειρήσεις, με παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας (π.χ. νέο πλαίσιο αδειοδότησης), την εξασφάλιση συνέχειας στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, τη δυνατότητα χρηματοδότησης, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

-το Προσχέδιο αναγνωρίζει ρητά ότι μεσοπρόθεσμα η επιστροφή στον ενάρετο κύκλο της Ανάπτυξης θα επιτευχθεί υπό προϋποθέσεις. Οι σπουδαιότερες: «Η συνεπής εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την πρόοδο στους τομείς της διευθέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και δομικών αλλαγών». Όλα αυτά θα αποκαθιστούσαν την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Αλλά το ίδιο το προσχέδιο αποδομεί εν μέρει το επιχείρημα! Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι προβλέπει πολύ λιγότερα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις στις οποίες αποτυπώνονται εμφανέστερα οι εσωτερικές δυσκολίες των μεταρρυθμίσεων».

Συντάξεις, επενδύσεις, μισθοί κλπ

-οι δαπάνες του Προϋπολογισμού δεν είναι εφικτό να αυξηθούν, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικότερη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Ως εκ τούτου, η μόνη δυνατότητα της κυβέρνησης στην παρούσα φάση, που δε θα διατάρασσε τη δημοσιονομική ισορροπία, είναι η ανακατανομή δαπανών.

-ξεχωρίζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να κατευθύνει ένα σημαντικό ποσό 871 εκατ. ευρώ μόνο για το 2017 στην κατηγορία των κοινωνικών επιδομάτων. Από αυτά, 571 εκατ. ευρώ αφορούν το νεοσυσταθέν Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα υπόλοιπα 300 εκατ. ευρώ αφορούν παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η στήριξη των ευπαθών ομάδων και γενικά η «δικαιοσύνη» του προγράμματος είναι αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματικότητά του. Επίσης, η κυβέρνηση προβλέπεται να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ το 2017 για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική εν όψει της εφαρμογής του νέου πλαισίου ενεργητικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες. Τέλος, όφελος για τους πολίτες 50,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να προκύψει από τις παρεμβάσεις σε μη ανταποδοτικές χρεώσεις το 2017, ενώ όφελος 30,8 εκατ. ευρώ αναμένεται να προκύψει και για τους συνταξιούχους από την εφαρμογή ενιαίου τρόπου παρακράτησης της εισφοράς υπέρ υγείας.

-Αντίθετα, σημαντικές εξοικονομήσεις  (454 εκατ. ευρώ το 2017) προβλέπεται να προκύψουν από την κατηγορία εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικά επιδόματα και ειδικότερα από τη σταδιακή μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ (439,2 εκατ. ευρώ το 2017) και άλλα 177,8 εκατ. ευρώ από αύξηση εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης. Επίσης, σημαντική εξοικονόμηση  265,2 εκατ. ευρώ το 2017) προβλέπεται να προκύψει από τις συντάξεις (πλην δημοσίου) και ειδικότερα από την αναπροσαρμογή επικουρικών συντάξεων Ε.Τ.Ε.Α. (117,3 εκατ. ευρώ) και άλλα 33,1 εκατ. ευρώ από τον εξορθολογισμό συντάξεων λόγω θανάτου. Στην εξοικονόμηση θα συμβάλει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 66 εκατ. ευρώ το 2017. Οι συντάξεις δημοσίου θα προσφέρουν δημοσιονομικό όφελος 60,8 εκατ. ευρώ το 2017. Τέλος, μικρότερες εξοικονομήσεις αναμένεται να προκύψουν και από την αλλαγή του κανόνα προσλήψεων (36,5 εκατ. ευρώ) και από την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων (34,1 εκατ. ευρώ) το 2017.

Κίνδυνοι:

-οι εκτιμήσεις στο Προσχέδιο του Κ.Π. 2017 για τις αποδόσεις των συνολικών Δημοσιονομικών Παρεμβάσεων (αύξηση εσόδων και εξοικονομήσεις δαπανών) είναι κατά 66,9% μικρότερες από τις αρχικά προβλεπόμενες στην Εισηγητική του Κ.Π. 2016 με τις εξοικονομήσεις δαπανών να εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερες κατά 60,2% σε σύγκριση με το στόχο και τις αυξήσεις των εσόδων να εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερες κατά 73,0% σε σύγκριση με το στόχο. Συνεπώς τίθεται εύλογα το ζήτημα της πολύ μικρότερης από το αναμενόμενο απόδοσης των δημοσιονομικών παρεμβάσεων, τουλάχιστον για το 2016.

-Συνολικά, η πραγματοποίηση των αισιόδοξων στόχων για ανάκαμψη το 2017 προϋποθέτει πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έγκαιρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου (χωρίς τη μαζική δημιουργία νέων), κυβερνητική σταθερότητα και κοινωνική ομαλότητα. Αυτή η εσωτερική διαδικασία προσαρμογής θα πρέπει λογικά να υποστηριχθεί με μέτρα για την ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους και κατόπιν συμμετοχή στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ταχεία άρση της αβεβαιότητας, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις συντρέξουν, είναι πιθανό οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας να ξεπεράσουν ακόμα και αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις, όπως προβλέπει π.χ. το ΔΝΤ.

-μεγάλες τράπεζες και ερευνητικά ινστιτούτα, κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, διατυπώνουν πολύ πιο μετριοπαθείς προβλέψεις για την ελληνική οικονομία.

-Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με τη μεταρρυθμιστική κόπωση που ενδεχομένως προκύψει, πιθανές δυσμενείς εξελίξεις στο προσφυγικό αλλά και λόγω της εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. και πιθανά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα χωρών μελών της ζώνης του ευρώ.

-Η αναμενόμενη ανάκαμψη κινδυνεύει να αναβληθεί αν δεν εφαρμοσθούν οι μεταρρυθμίσεις του Μνημονίου και αν δεν γίνουν ικανές επενδύσεις τόσο του κράτους (μέσω κοινοτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων) όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις ως % των συνολικών Παρεμβάσεων
Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις                 2015                       2016                       2017
Στα Έσοδα του Κρατ. Προϋπ.                  65,28%                  42,67%                  96,96%
Στις Δαπάνες της Γεν. Κυβερν.                34,72%                  57,33%                  3,04%
Λόγος Εσόδων προς Δαπάνες                  1,9                          0,7                         31,9

Ποσοστιαία Μεταβολή Δημοσιονομικών Παρεμβάσεων
Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις                  2015-2016            2016-2017            2015-2017
Στα Έσοδα του Κρατ. Προϋπ.                    -41,2%                  324,5%                  149,8%
Στις Δαπάνες της Γεν. Κυβερν.                  48,6%                    -90,1%                  -85,3%
Σύνολο Παρεμβάσεων                                - 10%                    86,8%                    68,2%

Συντονιστής του ΓΠΚΒ είναι ο κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής, που απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

·Πάνος Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
·Σπύρος Λαπατσιώρας, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
·Ναπολέοντας Μαραβέγιας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
·Μιχάλης Ρηγίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


Νεαροί αντιεξουσιαστες επιτέθηκαν πετώντας βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών οι οποίοι κινούνταν στην περιοχή.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Η ομάδα που επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις ήταν περίπου 100 άτομα νεαρής ηλικίας.

Οι νεαροί βρίσκονταν μέσα στο Πολυτεχνείο κι από εκεί έβγαιναν και πέταγαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απαντούσαν με ρίψη χημικών.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στην Πατησίων, από την 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι την Ομόνοια, και στην Αλεξάνδρας από το Πεδίο του Άρεως. Έγιναν δύο συλλήψεις.

ΠΗΓΗ ΤΗΕ ΤΟC


OAΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ


Από χθες «τρέχει» το Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας που αφορά σε 3.000 νέους, ηλικίας 25-29 ετών, σημείωσε η διοικητής του Οργανισμού

Περισσότεροι από 60.000 άνεργοι θα ωφεληθούν από τα νέα Προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στο 2016, εξαγγέλλει η διοικητής του Οργανισμού, Μαρία Καραμεσίνη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ήδη, από χθες Τρίτη, ξεκίνησε το Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας που αφορά σε 3.000 νέους, ηλικίας 25-29 ετών. «Ξεκίνησαν από χθες», αναφέρει η κ. Καραμεσίνη, «οι υποδείξεις ανέργων σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών. Αφορά 3.000 θέσεις προσφερόμενης άσκησης και έχει ήδη δοθεί εντολή στους εργασιακούς συμβούλους των ΚΠΑ να επικοινωνήσουν με τους ανέργους, που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης, για να προσέλθουν στα ΚΠΑ και να λάβουν το συστατικό τους. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης θα ακολουθήσει ένα Πρόγραμμα, το οποίο θα επιχορηγήσει νέες θέσεις εργασίας για τους ίδιους νέους, στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις από αυτές που έκαναν την πρακτική τους άσκηση».

Η διοικητής του ΟΑΕΔ μίλησε και για μια σειρά νέων Προγραμμάτων που αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν, με πρώτο το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30-49 ετών, το οποίο θα πάρει σάρκα και οστά μέσα στο Νοέμβριο.

«Υπάρχουν πολλά Προγράμματα που θα ακολουθήσουν. Το πρώτο Πρόγραμμα αφορά άνεργους ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους, και επιχορηγεί νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ. Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγούνται για την πρόσληψη των ανέργων και την απασχόλησή τους για 12 μήνες. Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέργων ανέρχεται στις 10.000. Η αναζήτηση των ανέργων για πρόσληψη θα γίνεται υποχρεωτικά από το μητρώο του Οργανισμού και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι 10 επιλογές υποψηφίων. Ο ΟΑΕΔ θα αναρτήσει σύντομα στην ιστοσελίδα του τη σχετική πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις σύντομα, καθώς αναμένεται η ΚΥΑ με βάση την οποία θα βγει η πρόσκληση».

Η κ.Καραμεσίνη τόνισε, επίσης, ότι ο ΟΑΕΔ δίνει πλέον έμφαση στην απασχόληση και όχι στην Κατάρτιση με Προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας. «Στόχος μας πλέον», δήλωσε, «είναι να δώσουμε έμφαση στην Απασχόληση και όχι στην αέναη Κατάρτιση και μάλιστα Κατάρτιση που δεν έχει συνάφεια με τις σπουδές των ανέργων. Γι'αυτό και στο Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης, έχουμε 4 μήνες πρακτική άσκηση και 8 μήνες απασχόληση, και προσπαθούμε να υπάρχει αντιστοίχιση των σπουδών των συμμετέχόντων με το αντικείμενο της θέσης εργασίας. Και με αυτόν τον τρόπο, η μεν κατάρτιση να είναι πραγματικά μια εμπειρία πάνω στις σπουδές τους, η δε απασχόληση να είναι το πρώτο βήμα της εργασιακής τους ένταξης».

Παράλληλα, η διοικητής του ΟΑΕΔ μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έδωσε μια συνοπτική εικόνα για μια σειρά άλλων Προγραμμάτων που θα «τρέξουν» στο επόμενο διάστημα. Πρόκειται για τα εξής: α) Πρόγραμμα για την επιταγή επανένταξης που σχετίζεται με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας, σε επίδομα εργασίας για 10.000 επιδοτούμενους ανέργους. Αναμένεται Νομοθετική Ρύθμιση και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο. β) Πρόγραμμα που θα αφορά στις επιχειρήσεις ΟΤΑ, Πρώτου και Δεύτερου βαθμού, και άλλων Δημοσίων Φορέων και θα απευθύνεται σε 15.000 μακροχρόνια άνεργους άνω των 55 ετών. γ )Στη συνέχεια έπονται δύο Προγράμματα ένα για ΚΟΙΝΣΕΠ και ένα για ΚΟΙΣΠΕ. Στην πρώτη περίπτωση θα υπάρχει επιχορήγηση για τα ιδρυτικά μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ προκειμένου να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και στη δεύτερη περίπτωση για να μπορούν να προσλάβουν ΑμΕΑ και δ) δρομολογείται πρόγραμμα για το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, 12μηνης διάρκειας για 10.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, σε θέσεις, τις οποίες έχει εντοπίσει το υπουργείο Υγείας και έχει υποδείξει στον ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Καραμεσίνη στο Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του έτους ή στις αρχές του 2017 και αφορά 2.000-2.500 άνεργους ηλικίας 18-29 ετών. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «πρόκειται για ένα πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους. Θα υπάρξει μια Κοινοπραξία, μια Προγραμματική Συμφωνία πολύ σύντομα. Θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει μέσα στο 2016, διαφορετικά στις αρχές του νέου χρόνου. Στόχος μας είναι η διαρκής συνεργασία, που ήδη υφίσταται, με τους επιχειρηματικούς φορείς».

«Ειδικότερα», πρόσθεσε, «ο ΟΑΕΔ θα προκηρύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας των νέων. Ωφελούμενοι θα είναι 2.000-2.500 νέοι ηλικίας 18-29 ετών, που θα υποβάλουν για χρηματοδότηση ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Στους νέους αυτούς που θα ξεκινήσουν μόνοι ή με άλλους μαζί ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις, θα παρέχεται, εκτός από χρηματοδότηση, υποστήριξη στη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου και στην παρακολούθηση των πρώτων βημάτων της επιχείρησης τους από συμβούλους του ΟΑΕΔ και μέντορες που θα υποδείξουν οι εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ)».

Εν τω μεταξύ ερωτηθείσα για την πορεία της ανεργίας τον περασμένο Αύγουστο, μήνα κατά τον οποία κινήθηκε ανοδικά, η κ. Καραμεσίνη είπε: «Υπάρχει μια ανοδική πορεία στην εγγεγραμμένη ανεργία στον ΟΑΕΔ, η οποία καταγράφεται εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό οφείλεται σε μια μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ΟΑΕΔ να προσελκύσει ανέργους, οι οποίοι δεν γράφονται στον Οργανισμό μας. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Προγράμματα Απασχόλησης, γιατί θέλουμε να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση- δηλαδή στους ανέργους στους οποίους στοχεύουν τα Προγράμματα- να συμμετέχουν σε αυτά. Έτσι, αυξάνεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων. Από τον προηγούμενο Μάρτιο που βγήκε το πρώτο Πρόγραμμα για τους μακροχρόνια άνεργους άνω των 50 ετών, κάνουμε συστηματικά ειδοποιήσεις στους ανέργους που εντάσσονται στις διάφορες κατηγορίες στους οποίους απευθύνονται τα Προγράμματα, να έρθουν να γραφτούν, διότι επίκειται η έναρξη του Προγράμματος. Το ίδιο κάναμε και για τα δύο Προγράμματα Εργασιακής Εμπειρίας 18-24 και 25-29 ετών. Βεβαίως, εκτός από αυτό υπάρχουν και τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, τα οποία στοχεύουν στους μακροχρόνια ανέργους. Για να μπορέσει κάποιος να συμμετέχει σε αυτά τα Προγράμματα, πρέπει να ξεκινήσει την εγγραφή του ώστε να μετράει η διάρκεια της μακροχρόνιας ανεργίας. 'Αρα, υπάρχουν διπλά κίνητρα για τους ανέργους και αυτοί που δεν συμμετέχουν από μόνοι τους ειδοποιούνται από εμάς να γραφτούν».

Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ εκσυγχρονίζεται και στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2014 ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης για το οποίο η κ.Καραμεσίνη ανέφερε: «Έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται περίπου εδώ και 2,5 χρόνια. Ο πρώτος στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη με το νέο portal, με το τηλεφωνικό κέντρο, με τις υπηρεσίες υποδοχής σε κάθε ΚΠΑ και γενικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να έρθει στον ΟΑΕΔ για να κάνει τη δουλειά του. Οι περισσότερες υπηρεσίες, πλέον, γίνονται ηλεκτρονικά εκτός απο ορισμένες που γίνονται σε ΚΕΠ, όπως π.χ παροχή εγγράφων και πιστοποιητικών».

«Το δεύτερο σκέλος της αναδιοργάνωσης», είπε, «έχει να κάνει με την παροχή περισσότερων και πιο στοχευμένων υπηρεσιών στους ανέργους. Εκτός δηλαδή απο το να δίνουμε επιδόματα ανεργίας και να κάνουμε προγράμματα απασχόλησης, αναπτύσσουμε δραστηριότητά μας στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης. Φιλοδοξούμε μέσα από αυτό, οι άνεργοι να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, που θα περιλαμβάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και νέες θέσεις εργασίας από τη μεριά των εργοδοτών. Οι σύμβουλοι θα καλύψουν και το κομμάτι της επαφής με τους εργοδότες και της τοποθέτησης των ανέργων.Το τρίτο σκέλος της αναδιοργάνωσης αφορά στη βελτίωση των σχέσεων με τους εργοδότες. Αυτό θα γίνεται καθώς οι ίδιοι εργοδότες θα μπορούν να μπαίνουν στο portal του ΟΑΕΔ στο σύνολο των μητρώων των ανέργων, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση. Αυτό θα αφορά μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Τέλος, η κ. Καραμεσίνη γνωστοποίησε ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ή το αργότερο αρχές Νοεμβρίου, πρόκειται να προκηρυχθεί το νέο Πρόγραμμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό.

ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


Νέος γύρος διασκέψεων την ερχόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες, με τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίζει τις ερχόμενες συνεδριάσεις, για την ερχόμενη Δευτέρα και Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα.

Η διάσκεψη της Ολομέλειας των Ανώτατων Δικαστών, αναμένεται να πιάσει το «νήμα» από εκεί που το άφησε την Τρίτη (18/10), με τον εισηγητή Γεώργιο Παπαγεωργίου να ολοκληρώνει την εισήγησή του, σύμφωνα με την οποία- όπως λένε όλες οι πληροφορίες- τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας του νόμου Παππά, αλλά και των υπουργικών αποφάσεων που τον ακολούθησαν.

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Παπαγεωργίου, μπορούν να πάρουν τον λόγο οι αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και οι σύμβουλοι, μία διαδικασία, που όπως φαίνεται θα απασχολήσει και την πέμπτη διάσκεψη των Ανώτατων Δικαστών.

Χθες, με 16 ψήφους έναντι 9, οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ του παραδεκτού και του σύννομου των προσφυγών των καναλιών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επί της ουσίας συζήτηση των προσφυγών.Πηγή: www.iefimerida.gr

vxnews

About vxnews

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :