Random Posts

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟ PSI

Προσδιορίστηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα) κατά την δικάσιμο της 30.9.2014, η αίτηση ακυρώσεως του ΠΦΣ κατά των υπ’ αριθμόν 5/24-02-2012 και 10/09-03-2012 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει των οποίων η Τράπεζα της Ελλάδος ενέταξε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, συμμετέχοντας στο PSI, τα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος παρανόμως είχε «επενδύσει» την περιουσία του Π.Φ.Σ. και των φαρμακοποιών της χώρας, με αποτέλεσμα τη λίαν σημαντική απομείωση των διαθέσιμων κεφαλαίων μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Η αντίστοιχη αίτηση ακυρώσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τα για τα κεφάλαια που επίσης τηρούσε στην Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίστηκε στις 23.9.2014.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014
Εκ της Νομικής Υπηρεσίας


Ηλίας Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΓΟΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΏΝ

                                       ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.
ΚΑΤΑ

Της Περιφέρειας Αττικής, εδρεύουσας εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 15-17, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Αττικής.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
  1. Στον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
  2. Στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αργύριο Ντινόπουλο

--------------------------------------------------

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στις 20.6.2014 υποβάλαμε ενώπιον της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1920/20.6.2014 έγγραφο του Π.Φ.Σ. (το οποίο έλαβε υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 12561/20.6.2014 της υπηρεσίας σας), με το οποίο αιτούμεθα την έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. της 14ης Ιουνίου 2014 για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου και των πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, συνυποβάλλοντας το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
            Ως επίσης γνωρίζετε, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 59 του Ν. 3601/1928 η έγκριση των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελούσε αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας. Κατόπιν η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Νομάρχη Αττικής δυνάμει του άρθρου 4 του Ν. 2240/1994, ως έχει ερμηνευτεί με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2386/1996. Εν συνεχεία με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 μεταφέρθηκε εκ νέου η ως άνω αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τέλος, με το άρθρο 186 Ζ, ΙΙ 12 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, όπου εδρεύει ο Π.Φ.Σ.
            Την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου απεδέχθησαν οι Υπηρεσίες σας, κατόπιν σχετικής νομικής διερεύνησης. Για το λόγο αυτό άλλωστε αποστείλατε την κ. Γεωργία Ντελή, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ως αντιπρόσωπο της Διοίκησης – εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εποπτεύσει την εκλογική διαδικασία.
Παρά την παρέλευση ενός και πλέον μήνα από την εκ υποβολή του αιτήματος για την έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., για άγνωστη εις ημάς αιτία αδικαιολογήτως δεν έχετε εισέτι απαντήσει.
Η αναιτιολόγητη αυτή καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα εις την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Φ.Σ., καθώς επίσης έχει δυσχεράνει την εκπροσώπηση των φαρμακοποιών ενώπιον των Αρχών.
Επειδή αδυνατούμε να αντιληφθούμε τους λόγους της καθυστέρησής σας αυτής.
Επειδή διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την εν λόγω παράλειψή σας.
            Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
            Σας καλούμε όπως μέχρι την 31η Ιουλίου 2014 προβείτε στην έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., άλλως, απορρίψατε το σχετικό αίτημα ειδικώς και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας πάραυτα τη σχετική απόφασή σας.
            Στην περίπτωση που δεν ενεργήσετε όσα ανωτέρω νομίμως ορίζονται, επιφυλασσόμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Π.Φ.Σ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ην αύτη απευθύνεται προς γνώσιν της και για κάθε νόμιμη συνέπεια, αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.         
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ  ΧΡΕΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                         ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                 ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣΠαρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕ ΒΟΡΙΔΗ: H KYBEΡΝΗΣΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

                                                                                               ΑΘΗΝΑ 18.7.2014

Είναι καιρός και η Κυβέρνηση να θέσει προαπαιτούμενα στην τρόικα, τόνισε απευθυνόμενος στον υπουργό υγείας, ο κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό ΑΝΤ1».
Για να συμπληρώσει πως θα πρέπει να πουν στην τρόικα πως «επειδή σας ακούσαμε πέρυσι το κράτος έχασε από το πετρέλαιο 400 εκατομμύρια. Πρέπει το ποσό αυτό να διατεθεί για την κάλυψη των ανασφάλιστων. Αυτό να πει ο κ. Σαμαράς στην Τρόικα»
Στον απευθείας διάλογο με  τον κ. Βορίδη, ο κ. Θεοδοσιάδης έθεσε δυο παραμέτρους οι οποίες αποτελούν  αναγκαίες συνθήκες για μια σωστή  και δίκαιη φαρμακευτική περίθαλψη.
Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά πως τα 2 δις της φαρμακευτικής δαπάνης που έχουν καθορισθεί με τρόπο «αυθαίρετο και έωλο», ειδικά τώρα που πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα φαρμακευτικής  περίθαλψης – σωστά κατά την άποψη του – και οι ανασφάλιστοι, δεν επαρκούν.
Κάλεσε δε τον υπουργό να πάει σε οποιοδήποτε φαρμακείο επιλέξει και να δει τις αντιδράσεις του κόσμου που τις περισσότερες φορές φεύγει, βρίζοντας είτε την κυβέρνηση είτε τον υπουργό.
Αναφερόμενος στην τελευταία υπουργική απόφαση που απειλεί με κυρώσεις τον φαρμακοποιό αν δεν προτρέψει τον ασθενή να πάρει το φθηνότερο φάρμακο, είπε πως «η δουλειά μου είναι να δίνω το σωστό φάρμακο, να τον ενημερώνω για τις παρενέργειες  και για τον σωστό τρόπο λήψης του φαρμάκου. Η διαδικασία να μετατραπούμε σε λογιστές μας βρίσκει αντίθετους».

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.- Γενική Παρατήρηση : Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας ή έστω και με έναν φαρμακευτικό φορέα αφού ρυθμίζονται και θέματα που έχουν ήδη ρυθμισθεί.
2.- Επιμέρους ρυθμίσεις :
ΑΡΘΡΟ 16
  Α.- Η περ. 1 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με πλείστες άλλες διατάξεις. Η ορθή διατύπωση είναι:
 « Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) ως έχει τροποποιηθεί     μεταγενέστερα »
 Β.- Καταργείται η απλή γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου (στην πράξη είχε αποδειχτεί πολύ χρήσιμη).
 Γ.- Η χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΚΑΡΟΝΕΚύριε Καρόνε
Για μια ακόμη φορά απευθύνομαι σε εσάς μέσα σε αυτά τα δύσκολα μνημονιακά  χρόνια. Αυτή τη φορά επικοινωνώ μαζί σας, κυρίως ως Φαρμακοποιός και ως πολίτης.
Η ιδιότητα μου αυτή μου δίνει την δυνατότητα να σας μιλήσω με την φωνή του Έλληνα που τέσσερα χρόνια τώρα υφίσταται τις λάθος επιλογές υποτιθέμενων τεχνοκρατών και στην Υγεία.
Πριν ολοκληρώσετε τις συζητήσεις σας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι μέχρι σήμερα επιλογές σας έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα πρώτιστα τους ασθενείς. Είναι νωπές ακόμη στην μνήμη όλων οι εικόνες των ασθενών που περιμένουν μέσα στο λιοπύρι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για να πάρουν τα φάρμακα τους.
Είναι νωπές οι εικόνες των ασθενών που μάταια έψαχναν γιατρό λίγο πριν την

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα  24/6/2014


Προς
Τους συναδέλφους που εκλέχθηκαν ως μέλη του ΔΣ του ΠΦΣ
στις εκλογές της 14ης.6.2014

Συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας σχετικά με την υλοποίηση δέσμης προαπαιτούμενων αποφάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μείωση του ποσοστού κέρδους μας και τα σημεία διάθεσης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.
Η συγκυρία που έχει σχέση με την ύπαρξη διοικητικού κενού στη  λειτουργία και εκπροσώπηση του ΠΦΣ, δυστυχώς δημιουργεί πρόβλημα θεσμικής παρέμβασης μας στα δρώμενα.
Από την άλλη όμως πλευρά είναι προφανές ότι τα συζητούμενα θέματα είναι ύψιστης σημασίας για τον κλάδο.
Για τον λόγο αυτό προτείνω εάν συμφωνείτε, να ζητήσουμε συνάντηση εντός της εβδομάδας  με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υγείας, αντιλαμβανόμενοι ότι η συνάντηση θα είναι άτυπη μεν, ουσιαστική δε.
Εκτίμηση μου δε είναι ότι και για την μη μείωση του ποσοστού κέρδους και για την αποκλειστική διάθεση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ από τα φαρμακεία, ο κλάδος έχει ενιαία άποψη, την οποία πρέπει  να καταθέσουμε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πριν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με την Τρόικα.
Παρακαλώ εάν υπάρχουν διαφωνίες επί της πρότασης αυτής, επικοινωνήστε μαζί μου.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ  

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣ:EINAI ΗΔΗ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ

Tην άποψη του ότι το κέρδος των Ελλήνων φαρμακοποιών είναι αρκετά μειωμένο σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, εξέφρασε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης. Ο κος Βορίδης ουσιαστικά τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει άλλη μια μείωση στο ποσοστό κέρδους.
Ακούστε τι είπε στη συνέντευξη του ο υπουργός Υγείας ΕΔΩ (από 1.31.27)

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΓΣ ΤΟΥ ΠΦΣ : ENΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
                                                                                               
«Οι φαρμακοποιοί είναι έτοιμοι για απεργιακές κινητοποιήσεις εφόσον το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που περιλαμβάνει την συμφωνία Κυβέρνησης και Τρόικας  κρύβει παγίδες ή θίγει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κυριάκος  Θεοδοσιάδης.
Σε έκτακτη γενική συνέλευση του ΠΦΣ οι φαρμακοποιοί εμφανίστηκαν ενωμένοι και εν αναμονή της γνωστοποίησης του σχεδίου νόμου που θα έρθει στη Βουλή, βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Στην συνεδρίαση που κράτησε περισσότερο από 6 ώρες, αποφασίστηκε πως αν  στο νομοσχέδιο που θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, θίγεται το καθεστώς λειτουργίας των φαρμακείων, θα υπάρξει άμεση και δυναμική απάντηση με απεργιακές κινητοποιήσεις.
Ο ΠΦΣ έχει τονίσει με κάθε τρόπο αλλά και με σαφή και αξιόπιστα επιχειρήματα πως αποκρούει την έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία είναι δομημένη και γραμμένη κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων και  υιοθέτησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Τρόικα.
                       ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

LIVE ANAMEΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ ΤΟΥ ΠΦΣ

Παρακολουθείστε LIVE την έκτακτη ΓΣ του ΠΦΣ. Πατήστε ΕΔΩ για να συνδεθείτε

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΕΡΓΙΟΜΑΝΙΑ.ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού συλλόγου, Κυριάκος Θεοδοσιάδης επισήμανε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή στον RealFm ότι δεν έχουν οι φαρμακοποιοί καμιά διάθεση επαναστατικής γυμναστικής κι ούτε είναι  απεργιομανείς.
Ακούστε όλη την συνέντευξη ΕΔΩ

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΑΦΊΣΑ 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας ΑΠΕΡΓΟΥΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ 10  ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ. Κλείνουμε τα φαρμακεία μας σαν απάντηση στη "στημένη" έκθεση του ΟΟΣΑ που διαλύει τη Φαρμακευτική Περίθαλψη και οδηγεί σε κλείσιμο τα Φαρμακεία.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν μπορούν να κατεβάσουν από ΕΔΩ την αφίσα για την απεργία.


Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΠΦΣ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
Όλους τους φαρμακοποιούς
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το ΔΣ του ΠΦΣ που συνεδρίασε μαζί με τους προέδρους των μεγάλων ΦΣ αποφάσισε ομόφωνα  την κήρυξη 48ωρης προειδοποιητικής  πανελλαδικής απεργίας για την Δευτέρα και Τρίτη 10 και 11 Μαρτίου.
Οι αφόρητες πιέσεις της Τρόικας και όλων όσων θέλουν να διαλύσουν τα φαρμακεία και να παραχωρήσουν τη φαρμακευτική περίθαλψη σε συγκεκριμένα συμφέροντα απαιτούν την εφαρμογή όλων των όρων της στημένης μελέτης του ΟΟΣΑ που αφορούν τα φάρμακα.
Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά.
-        Ιδιοκτησιακό καθεστώς φαρμακείων και πληθυσμιακά κριτήρια ίδρυσης φαρμακείων
-        ΜΥΣΥΦΑ στα S/M – απελευθέρωση τιμής
-        Ωράρια φαρμακείων ελεύθερα
-        Συμμετοχή – εξαγορά φαρμακείων από κεφαλαιούχους μη φαρμακοποιούς και την δημιουργία αλυσίδων .
Μπροστά σ΄αυτήν την επιμονή που ουσιαστικά είναι το τέλος του φαρμακείου όπως το γνωρίσαμε , εργασθήκαμε και ζήσαμε τις οικογένειές μας, δίνουμε τον  υπέρτατο αγώνα επιβίωσης.
Η 48ωρη απεργία είναι η αρχή  μιας σειράς κινητοποιήσεων που στοχεύουν να δείξουν σ΄όλους τους Έλληνες, την ολοκληρωτική καταστροφή της  φαρμακευτικής περίθαλψης και των φαρμακείων.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Κ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ: AITIA ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 3/3/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα χαρακώματα παραμένουν οι Φαρμακοποιοί , αναμένοντας το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την Τρόϊκα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη 5 Μαρτίου με μοναδικό θέμα την αξιολόγηση της πορείας των διαπραγματεύσεων με την Τρόϊκα με ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης αποφάσεων για κινητοποιήσεις.
 Εάν υιοθετηθούν οι απαιτήσεις της τρόικας τότε δεν αποκλείεται οι Ευρωεκλογές να  γίνουν με κλειστά φαρμακεία, διαμηνύουν οι Φαρμακοποιοί. Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί απο το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης του κλάδου , να δώσει το έναυσμα άμεσων και ξαφνικών κινητοποιήσεων.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κυριάκος Θεoδοσιάδης, "δεν θα υπάρξει ούτε λεπτό διαλόγου στη βάση των απαιτήσεων Τρόικας και ΟΟΣΑ όπως μάλιστα υιοθετήθηκαν και εκφράζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης . Ο κλάδος μας έχει προσφέρει πολλά για την αντιμετώπιση της κρίσης και έχει πληγεί πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, τα τελευταία χρόνια.
Το πρόσχημα του ανταγωνισμού δήθεν προς όφελος των ασφαλισμένων δεν πείθει κανέναν. Οι συνεχιζόμενες διαρροές του υπουργού Ανάπτυξης  που αφορούν πλέον και θεσμικά μας θέματα, δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο το κλίμα", συνεχίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ. Τα 11.000 φαρμακεία είναι έτοιμα να κατεβάσουν ρολά  γιατί δεν θα έχουν πλέον καμιά δυνατότητα επιβίωσης. Το αποτέλεσμα της έρευνας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ που δημοσιεύεται στο διεθνούς κύρους Περιοδικό "ΤΗΕ LANCET" και μιλάει για την μεγαλύτερη περικοπή δαπανών στην Υγεία που έχει  γίνει ποτέ σε χώρα της Ε.Ε. , είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση σε αυτούς  που έχουν φθάσει στο σημείο να ομιλούν ακόμη και για  απελευθέρωση τιμών φαρμάκων.


"Τα Φάρμακα δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα. Ανταγωνισμός και Υγεία είναι έννοιες ασύμβατες. Οι φαρμακοποιοί στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν τον εξορθολογισμό των δαπανών , έχοντας εξαντλήσει  τα περιθώρια τους και δεν συζητούν οποιαδήποτε αλλαγή θεσμικής λειτουργίας των φαρμακείων, όπως την επιδιώκουν οι εκφραστές μεγάλων συμφερόντων. Οποιαδήποτε απόκλιση απο τις επίσημες διαβεβαιώσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Υπουργού Υγείας, θα είναι αιτία πολέμου", καταλήγει ο κ. Θεοδοσιάδης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

                                                                                                                                                           Αθήνα, 28/2/2014  

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
Όλους τους Φαρμακοποιούς

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Θέμα: Υποβολή  τιμολογίων των λογαριασμών φαρμακείων.

Αναφορικά με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι η φόρμα για τις συνταγές του μηνός Φεβρουαρίου, θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του ΚΜΕΣ από 1/3/2014.
Είναι σημαντικό να συμπληρωθούν σωστά τα τιμολόγια, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των φαρμακείων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΠΦΣ:MH ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 18/2/2014
Αριθμ. Πρωτ. 647

Προς
Τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
Κύριο  Δημήτρη Κοντό

Κοινοποίηση:
Δ/νση Φαρμάκου 
Υπόψη Προϊσταμένης κυρίας  Γιώτας ΛίτσαΜετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κινητικότητα  των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, η οποία  έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελεγκτές ιατροί, παρακαλούμε για  συνταγές που χρειάζονται θεώρηση, (π.χ. χειρόγραφες άνω των 150 ευρώ, δίγραμμες) και δεν μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονικές, να εγκρίνετε κατ΄ εξαίρεση την μη απαίτηση θεώρησης για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και  μέχρι τον ορισμό ελεγκτών ιατρών και την λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ με την νέα δομή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 18/2/2014
Δήλωση του προέδρου του ΠΦΣ Κυριάκου Θεοδοσιάδη

Για άλλη μια φορά ο υπουργός  Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο μοναδικό θέμα που φαίνεται να απασχολεί το υπουργείο του, δηλαδή τα Μη  Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα φάρμακα, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο, τη«μονάδα δραστικής ουσίας»
Με αφορμή τις δηλώσεις Χατζηδάκη ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κυριάκος Θεοδοσιάδης δήλωσε: 
«Λυπάμαι που ο κ. Χατζηδάκης συνεχίζει να εκτίθεται ανεπανόρθωτα προκειμένου να πείσει την κοινωνία και τα υπόλοιπα μέλη της Κυβέρνησης ότι πρέπει να αποδεχτούν και να υλοποιήσουν τις  αδικαιολόγητες εμμονές του.
Συνεχίζει μέσω των ΜΜΕ, μονολογώντας, να επικαλείται ψευδή στοιχεία και να «σκίζει τα ρούχα του», κοπτόμενος δήθεν υπέρ των απόρων και των συνταξιούχων. 
Εάν επικαλούμενος τα ίδια επιχειρήματα πριν ένα μήνα είχε κάποια ελαφρυντικά, τώρα πλέον που έχει στα χέρια του αντικειμενικά, τεκμηριωμένα και από ανεξάρτητες πηγές στοιχεία, μόνο προσχεδιασμός, μπορεί να του καταλογισθεί, αφού συνεχίζει το ίδιο τροπάριο. 
Για μια ακόμη φορά δηλώνουμε δημοσίως προς κάθε κατεύθυνση αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη ότι :
1) Tα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα όπως και όλα τα υπόλοιπα φάρμακα είναι κατά 50% φθηνότερα στην χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται στην πράξη από τις αθρόες εξαγωγές φαρμάκων από την Ελλάδα προς όλη την Ευρώπη.
2) Εάν παρόλαυτα ο κ. Χατζηδάκης για δικούς του λόγους πιστεύει ότι οι τιμές των φαρμάκων πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο, τον καλούμε να μειώσει τις τιμές όλων των φαρμάκων σε  όποιο ποσοστό αυτός κρίνει και μάλιστα αύριο το πρωί.
Εμείς θα τον χειροκροτήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκριτικά λαϊκίστικα και αποβλέπουν στην οικοδόμηση του πολιτικού προφίλ και στο βάθος διαφαίνεται η μεγάλη του επιθυμία να δει να πωλούνται φάρμακα από τα σούπερ μάρκετ.»

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΥΦΑ 

Σε συνέχεια των προηγουμένου Δελτίου Τύπου σας αποστέλλουμε  συγκριτικό πίνακα του Μ.Ο. τιμών για τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα , από Μελέτη της IMSHEALTH.
H εταιρεία  IMSHEALTH αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και έγκυρη Εταιρεία Στατιστικών Ερευνών και Μελετών με αντικείμενο την Υγεία, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης σας επανακοινοποιούμε πίνακα τιμών πώλησης γνωστών ΜΥΣΥΦΑ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

ΜΥΣΥΦΑ Σύγκριση Μ.Ο. Τιμών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

                                                                                                  Παρασκευή  , ώρα 15.00

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η αποστολή του αρχείου πληρωμών στο σύστημα ΔΙΑΣ για την πληρωμή φαρμάκων και αναλωσίμων  μηνός Οκτωβρίου.
Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών την Τρίτη 28 Ιανουαρίου , οπότε και θα έχει εκπνεύσει το  «βαλέρ»  των 2 εργασίμων ημερών 

                           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ

Έκτακτη συνέντευξη τύπου του ΠΦΣ για τις προτάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν τα φαρμακεία . Για να παρακολουθείστε  τη συνέντευξη πατήστε ΕΔΩ 

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΜΊΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

                                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ 14/1/2014
Προς
Τον Δημοσιογράφο κ. Γιώργο Παπαδάκη
ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΤ1

Με αφορμή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, μέσω των οποίων «εμφανίσθηκε» αύξηση 25% στις τιμές των φαρμάκων οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι οι τιμές στα φάρμακα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν το 2013 , αλλά αντιθέτως έπεσαν οι τιμές τους σε ποσοστό περίπου 30%  μέσα σε ένα χρόνο.
Άλλωστε σε αυτό οφείλεται και η  μείωση της φαρμακευτική δαπάνης από το 2010 η οποία σύμφωνα με επίσημα  στοιχεία μειώθηκε από τα 5,5 δις στα 2,2 δις .
Προφανώς η αύξηση που παρουσιάζεται, αφορά την  χρήματα που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι κατά την αγορά των φαρμάκων τους,  όχι όμως εξαιτίας της αύξησης των τιμών!
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι  εκ παραδρομής η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι οι τιμές των φαρμάκων αυξήθηκαν κατά... 25% στη χώρα μας, κατά το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2013.

                                                ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Έκτακτη ανακοίνωση - Δήλωση Προέδρου ΠΦΣ Κυριάκου Θεοδοσιάδη

Έκτακτη ανακοίνωση
Δήλωση Προέδρου ΠΦΣ Κυριάκου Θεοδοσιάδη

Πληροφορήθηκα πριν από λίγο (βράδυ Παρασκευής) ότι στο Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας  για τον νέο ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται ειδικό άρθρο που επιτρέπει την ίδρυση φαρμακείων από ασφαλιστικά ταμεία κατά το πρότυπο των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
Επικοινώνησα αμέσως με τον Υπουργό Υγείας και του ανακοίνωσα την απόλυτη και κατηγορηματική αντίθεση των φαρμακοποιών στην ίδρυση φαρμακείων από κρατικούς και ασφαλιστικούς φορείς.
Ρώτησα τον Υπουργό χωρίς να πάρω απάντηση εάν οι δημοσιογράφοι, διότι περί του ασφαλιστικού ταμείου των δημοσιογράφων πρόκειται,  δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε 12. 000 ιδιωτικά φαρμακεία που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.
Ρώτησα τον Υπουργό εάν η Κυβέρνηση είναι υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας ή υπέρ των μοντέλων οικονομίας Σοβιετικού τύπου.
Ρώτησα τον Υπουργό γιατί οι δημοσιογράφοι δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ όταν βιαίως εντάχθηκαν δεκάδες άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
Ρώτησα τον Υπουργό ποιος λόγος υπάρχει να επιτρέπεται η ίδρυση φαρμακείων από κάθε επαγγελματική ομάδα που το ζητάει.
Κάλεσα τον Υπουργό υγείας να αποσύρει το σχετικό άρθρο πριν καταθέσει το Σχέδιο Νόμου στη Βουλή.
Όποιος νομίζει ότι βήμα – βήμα θα περικόπτει την δουλειά των φαρμακοποιών από την οποία ζουν 12.000 με τις οικογένειές τους και άλλες 20.000 υπαλλάλων και εξωτερικών συνεργατών θα διαπιστώσει σύντομα ότι ακολουθεί λάθος δρόμο.
Το ποτήρι ξεχείλισε.
Καλώ τους φαρμακοποιούς σε αγωνιστική συσπείρωση και απεργιακή επαγρύπνηση διότι βρισκόμαστε, μετά την περίοδο Λοβέρδου, σε μια νέα περίοδο επίθεσης κατά του κλάδου.
Κυριάκος Θεοδοσιάδης

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ


Αθήνα, 2/1/2014

Λόγω τεχνικών προβλημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ η χρέωση και είσπραξη του ενός ευρώ ανά συνταγή, προς το παρόν αναστέλλεται.
Η υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας θα ξεκινήσει όταν θα είναι έτοιμη η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, οπότε και θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ